Publicaties

'Digitaal herdenken' in Sociologie Magazine 22 (2014) 1, 29
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Lifehacking: online file transfer diensten' in Informatie Professional 17 (2013) 6, 31
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Geschiedenis 2.0: De oorlog online' in Transparant 23 (2012) 2, 26-27
Lees dit artikel (pdf-bestand)

Indischekamparchieven.nl. Kampen in Nederlands-Indië in woord en beeld (lezing, 17 mei 2010)
Lees de tekst (pdf-bestand)

Vriend en vijand. De oorlogsdagboeken van Koos van Schaïk (Utrecht: Uitgeverij De Banier, 2005)
Lees de inleiding (pdf-bestand)

'De nieuwe adat. Christendom en onderwijs op Teun, Nila en Serua (Oost-Indonesië) in het begin van de twintigste eeuw' in Chr.G.F. de Jong (red.), Een vakkracht in het Koninkrijk. Kerk- en zendingshistorische opstellen [Liber Amicorum dr. Th. van den End](Heerenveen: Uitgeverij Groen, 2005), 245-256
Lees dit artikel (pdf-bestand)

De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden 1795-1923. Een bronnenpublicatie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004)
Lees online bij Huygens ING (lijkt in Internet Explorer niet te werken, werkt wel in FireFox)

In de schaduw van de berg Gunung Api. De Protestantse Kerk op de Banda-eilanden (lezing, gepubliceerd in Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken 11 (2004) 2, 2-39)
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Dienaren van Woord en Gouvernement. Predikanten en hulppredikers in Nederlands Oost Indië 1820-1935' in Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken 11 (2004) 1, 1-37
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Kerk en staat op Banda Neira. De 'onbillijke eisch' van een kerkenraad' in Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen Historici 14 (februari 2003) 1, 22-25
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Daar werd iets groots verricht...? Een analyse van de stofomschrijving 'Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding'' in Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen Historici 11 (oktober 2000) 4, 4-8; overdruk in Syllabus didactiek geschiedenis 2000-2001 ICLON/Universiteit Leiden, 71-75
Lees dit artikel (pdf-bestand)

'Ende dispereert niet...' in Koornmarkt 1 5 (september 1999) 4, 7-9
Lees dit reisverslag (pdf-bestand)

'"Er zyn ook nog eenige welmeenende christenen alhier." De Protestantse Kerk op de Banda eilanden in de 19de eeuw' in Marinjo. Onafhankelijk Moluks Maandblad (1998) 11, 15-17
Lees dit artikel (pdf-bestand)

Inventaris van het archief van de Protestantse Gemeente van Aruba 1822-1982 (1992) (ongepubliceerd)
Download de inventaris (pdf-bestand)